EIC - Exercise Induced Collapse


EIC er en arvelig lidelse som kan påvirke hundens livskvalitet i negativ retning. EIC er ikke omfattet af racens avlsretriktioner, men der er krav om gentest for EIC i racens avlsanbefalinger. Raceledelsen anbefaler test for EIC, for jo flere hunde der undersøges for denne lidelse, desto bedre muligheder har Raceledelsen for at danne sig et overblik over udbredelsen inden for racen og avlsrådgive fornuftigt.

 
Hvad er EIC?
 
Exercise Induced Collapse hos Labrador Retriever. EIC er beskrevet som et sygdomskompleks som hos nogle hunde kan medføre trænings intolerans og kollaps.
 
Disse hunde kan tolerere mild til moderat arbejdsbelastning, men efter 5 til 20 minutters anstrengende arbejde med ekstrem ”belastning” indtræder svaghed efterfulgt af kollaps.
Nogle af disse hunde kollaberer hver gang de arbejder til denne grænse – andre kollaberer kun af og til.
 
En stor del af de hunde som genetisk set har EIC udviser ikke symptomer på sygdommen og laver ikke disse kollaps. Man har pt. ikke viden om hvorfor de fleste hunde med den genetiske defekt ikke udviser symptomer og hvorfor nogle hunde gør.
 
EIC er en arvelig tilstand, hvor forskere på University of Minnesota har identificeret årsagen som en recessiv mutation i genet for dynamin-1, der spiller en rolle i overførslen af beskeder i det centrale nervesystem.
 
Hvordan undersøges for EIC?
 
Hunden undersøges ved at dyrlægen tager en blodprøve til en DNA-test.
Men inden en hund kan blodprøves for EIC, skal ejeren (eller dyrlægen) på www.hundeweb.dk købe og udskrive en rekvisition. På rekvisitionen er angivet et sagsnummer, som dyrlægen skal angiver på blodprøven. Det er således ikke muligt at optage blodprøve, før der er købt en rekvisition.

Dyrlægen skal sikre hundens identitet ved at aflæse hundens ID-nummer (tatovering eller chip) på hunden og bekræfte det aflæste nummer på rekvisitionen.

Hundeejeren skal læse rekvisitionen og sikre sig, at den er udfyldt korrekt, før han eller hun underskriver den. Herefter indsender dyrlægen Blodprøven til laboklin og når resultatet sendes retur til dyrlægen, påføres det EIC-rekvisitionen til DKK.

EIC undersøges som en DNA-test, der kan adskille undersøgte Labradorer i 3 grupper: Affektede (to recessive gener), Bærere (ét recessivt gen og ét dominant/normalt gen) samt Frie (to normale gener).

En sådan DNA-undersøgelse kan også bruges til at adskille EIC-tilfælde fra andre lidelser, der kan forårsage kollaps.

I 2009 indledte Raceledelsen et samarbejde med Dansk Kennel Klub, der ydet bidrag til udarbejdelsen af en Ph.D., i samarbejde med LIFE (tidl. Landbohøjskolen) Afdelingen for Genetik/v. professor Merete Fredholm, for at udrede hvor udbredt sygdomsgenet er hos danske Labrador. 
I august 2009 udtog vi ca. 100 labrador til blodprøve for EIC. Raceledelsen var bekendt med tilfælde af EIC og bærere heraf i den danske labrador-population.
I efteråret 2010 udarbejdede dyrlæge Camilla Juelsgaard og Pernille Lillevang en artikel om EIC, som blev bragt i Retrieveren og som kan læses på linket øverst på denne side.
 
Hvorfor undersøge for EIC?

 
EIC er en arvelig lidelse som kan påvirke hundens livskvalitet i negativ retning. Der er p.t. ingen avlsrestriktion vedrørende EIC, men jo flere hunde der undersøges for denne lidelse, desto bedre muligheder har Raceledelsen for at danne sig et overblik over udbredelsen inden for racen og for avlsrådgive fornuftigt.
 
Undersøgelses resultater
Alle undersøgelsesresultater for EIC registreres på hundeweb i DKK.

Fundet på http://www.labrador-retriever.dk/side.asp?ID=26956