DKK's modul-kurser

 

 

DKK afvikler hver sæson en række spændende åbne modul-kurser:


 

Her en kort beskrivelse af de enkelte moduler:

Genetik: Grundlæggende teori om gener og arvelighed.
Vha aktuelle eksempler indenfor arvelige sygdomme og pelsfarver, bliver deltagerne fortrolige med de vigtigste genetiske begreber. Populationsgenetikken bliver også berørt, herunder betydningen af indavl, matadoravl og genetisk variation.
Kurset er inklusiv undervisningsmateriale men EKSKLUSIV forplejning.

Reproduktion: På kurset gennemgås det normale såvel som det unormale forløb af parring, drægtighed, fødsel samt den første tid med hvalpene. Der vil være masser af nyttig viden at hente på kurset, såvel for den erfarne opdrætter som for den, der står over for at skulle opdrætte sit første kuld.
Kurset er inklusiv undervisningsmateriale men EKSKLUSIV forplejning.

Adfærd 1:Hvad har du egentlig brug for at vide om hunden som art for at kunne tilbyde den et godt liv?Kurset lærer dig hvad der karakteriserer et dyr som både er et flokdyr og et rovdyr.Du får også viden om hvordan hunden udvikler sig fra hvalp til voksen, og hvorfor opdrætteren er nøgleperson i forhold til prægning og socialisering.Du får inspiration til hvordan du kan berige miljøet for dine hunde.
Hundens mentale egenskaber er i høj grad arvelige. DKKs mentalbeskrivelse er et godt redskab til at få indsigt i hvad dine hunde indeholder - ikke mindst dine avlshunde.
Kurset er inklusiv undervisningsmateriale, men EKSKLUSIV forplejning.

Adfærd 2: Hvilken adfærd er karakteristisk for de forskellige grupper af hunderacer?
Hvordan kan racekarakteristika ligge til grund for eventuelle "adfærdsproblemer"?

Kurset lærer dig hvordan vi igennem forståelse for hundens oprindelige brugsformål kan give den et godt liv og håndtere dens særlige adfærd og behov hensigstsmæssigt.
- Racekendskab
- hundens rolle i familien
- Stress
- Miljøpåvirkninger
- Almindelige adfærdsproblemer - årsager, forebyggelse og håndtering
Kurset er inkl. undervisningsmateriale men UDEN FORPLEJNING

Rammerne 1: OBS: Kun for DKK-medlemmer, husk at anføre medlemsnummer under kommentarer!!!Jura/DKK modulet Rammerne 1 er en god lejlighed til at få et basalt kendskab til DKK m.h.t. værdier, politikker og organisation og til at forebygge juridiske uklarheder og tvister i forbindelse med køb/salg af hund.
Der udstedes kursusbevis til dette kursus, da det indgår som en obligatorisk del af DKK's opdrætteruddannelse og er et krav til personer, som ønsker at søge kennelmærke i DKK.
Bemærk: kurset er inklusiv undervisningsmateriale men UDEN forplejning

Rammerne 2: Der er mange måder at holde hund på. Lovgivningen sætter nogle rammer - ikke mindst hvis ens hundehold er omfattet af bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt opdræt af og handel med hunde. Kurset giver dig et overblik over lovkravene, samt indsamler og formidler gode idéer til kennelindretning, miljøberigelse, affaldshåndtering, hygiejne mv.
Kurset er inklusiv undervisningsmateriale men UDEN FORPLEJNING

Hundens røgt og pleje 1: Kurset formidler et overblik over hundens grundlæggende anatomi: skelettet og de indre organers funktion, samt hvad der skal til, for at holde en hund sund og rask. Den grundlæggende ernæringslære bliver gennemgået, ligesom de vigtigste smitsomme sygdomme og deres forebyggelse i form af fx vaccination og ormebehandling. Endelig får deltagerne et indblik i hvordan de kan yde førstehjælp til akut syge eller tilskadekomne dyr.
Kurset er inklusiv undervisningsmateriale men UDEN FORPLEJNING

Hundens røgt og pleje 2: Kurset har fokus på den grundlæggende soignering og pleje af forskellige hudetyper. Der vil blive lagt vægt på at deltagerne ikke kun tilegner sig viden personligt - men at de også får indblik i hvordan deres viden kan videreformidles til kommende hvalpekøbere. Det nye lovkrav om at der skal følge en pasningsvejledning med, når et dyr overdrages til ny ejer, vil blive gennemgået. Vi skal se eksempler på pasningsvejledninger og deltagerne vil få mulighed fir at arbejde selvstændigt med dagens emner
- Sundhedstjek
- pasningsvejledninger
- overdragelse af hvalp til køber
- transport af hunde
Kurset er inklusiv undervisningsmateriale men UDEN FORPLEJNING


Fundet på http://www.dkk.dk/side.asp?ID=1592